Τα εισαγωγικά μαθήματα  χωρίζονται σε δύο κύκλους: Ο πρώτος αποτελείται από 4 παρουσιάσεις και αφού τον παρακολουθήσετε μπορείτε να   περάσετε  στον 2ο κύκλο, όπου παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες οι τεχνικές διαλογισμού της Σαχάτζα Γιόγκα   και τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού μας συστήματος. Προτείνουμε η παρακολούθηση των μαθημάτων να γίνεται με τη   σειρά για την καλύτερη κατανόηση των παρουσιάσεων και των τεχνικών διαλογισμού.

 

 Ο πρώτος κύκλο:

1) Introductory First Online Lesson

2) Second Online Lesson(Three channels)

3) Third Online Lesson(Kundalini)

4) Fourth Online Lesson(Chakras)

2ο κύκλο: 

5) Εισαγωγικό Μάθημα Muladhara

https://my.demio.com/ref/3m0B2vmwkRyxUOuF

6) Εισαγωγικό Μάθημα Swadhisthana

https://my.demio.com/ref/ms4Qvc3Waqqe1uaa

7) Εισαγωγικό Μάθημα Nabhi -1

https://my.demio.com/ref/kW1eSGxPic00mEQN

8) Εισαγωγικό Μάθημα Nabhi -2

https://my.demio.com/ref/rMgMql8UnO3hJZBx

9) Εισαγωγικό Μάθημα Void

https://my.demio.com/ref/jHs4gFNJT0jgUAgv

10) Εισαγωγικό Μάθημα Anahata

https://my.demio.com/ref/IIkUvcdRK1bNTjGH

11) Εισαγωγικό Μάθημα Vishudhi

https://my.demio.com/ref/yfHSwxLA0arGO3ex

12) Εισαγωγικό Μάθημα Agnya 1

https://my.demio.com/ref/Wb7VR1QkvHsDDn0i

13) Εισαγωγικό Μάθημα Agnya 2

https://my.demio.com/ref/8dhKyptSYiVKblcu

14) Εισαγωγικό Μάθημα Σαχασράρα

https://my.demio.com/ref/e7IoHteXbikTclNZ

Σημαντικές πληροφορίες

Γιόγκα σημαίνει:

Η πραγματική έννοια της Γιόγκα είναι η ένωση του πνεύματός μας με τη θεϊκή δύναμη.
  Δεν είναι μόνο η άσκηση

Δωρεάν μαθήματα:

  Τα μαθήματα είναι δωρεάν καθώς , όπως αναφέρει η Σρι Μάτατζι, η ιδρύτρια της Σαχάτζα Γιόγκα:

"Η πνευματικότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να αγοραστεί ή να εμπορευτεί, είναι κάτι που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο και είναι δικαίωμά του να την κατακτήσει".

Ο διαλογισμός:

Ο διαλογισμός  Sahaja είναι μοναδικός. Δεν είναι άσκηση. Είναι εύκολο να μάθει και λειτουργεί γρήγορα. 5-10 λεπτά την ημέρα διαλογισμού Sahaja Yoga φέρνει αποτελέσματα.