αρτηριακή πίεση Οδιαλογισμός βοηθά στην θεραπεία της Υπέρτασης.

Η υψηλή πίεση του αίματος ή υπέρταση είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ρόλος του ψυχολογικού στρες στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί τμήμα της καθημερινής εμπειρίας κάθε καρδιολόγου.

Πολλοί άνθρωποι που κάνουν διαλογισμό σύμφωνα με τη Σαχάτζα Γιόγκα, έχουν εμπειρικά αντιληφθεί ότι έρχεται να επιβεβαιώσει η ιατρική επιστήμη. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι η πρακτική της Σαχάτζα Γιόγκα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο σώμα και στο μυαλό, που οδηγούν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής.

Όποτε ένα άτομο δεν είναι ικανό να προσαρμοσθεί στις αυξανόμενες ανάγκες, δημιουργείται μια κατάπτωση που οδηγεί σε ποικίλους τύπους ασθενειών. Ο ρόλος του ψυχολογικού στρες έχει ερευνηθεί ευρύτατα σε πειραματικό μοντέλο και υπάρχει τώρα επαρκής μαρτυρία της υπόθεσης ότι το ψυχολογικό στρες παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία της Υπέρτασης. Επιπλέον μακροχρόνια προβλήματα στη ζωή, απογοητεύσεις, διαπροσωπικές συγκρούσεις έχουν αναφερθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία σαν προδιαθεσικοί παράγοντες υπέρτασης και καρδιακών νοσημάτων. Τώρα είναι γνωστό ότι η αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης είναι υπεύθυνη για τη στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, σημαντικού παράγοντα στην αιτιολογία της Υπέρτασης.

Για τη ρύθμιση του ψυχολογικού στρες οι γιατροί σε όλο τον κόσμο χορηγούν ηρεμιστικά, παρά το γεγονός ότι δημιουργούν εθισμό και έχουν παρενέργειες. Ωστόσο οι γιατροί έχουν αντιληφθεί ότι η χρήση ηρεμιστικών δεν είναι μία μόνιμη λύση και έχουν αρχίσει να συστήνουν χαλάρωση για τη μείωση των αποτελεσμάτων του στρες στο σώμα.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που παρείχε η Σαχάτζα Γιόγκα, οδήγησαν ένα ιατρικό ερευνητικό πρόγραμμα για το ρόλο της στους ασθενείς με υπέρταση, σε συνεργασία με το τμήμα Φυσιολογίας και το τμήμα Ιατρικής του Ιατρικού κολλεγίου Lady Hardinge και του Νοσοκομείου Smt. S.K. στο Νέο Δελχί. Οι ασθενείς με υπέρταση επιλέχθηκαν τυχαία. Σύμφωνα με τον Dr. Chug, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Την ομάδα Α αποτελούσαν 15 γυναίκες, ηλικίας 35-45 χρονών που υπέφεραν από υπέρταση και εκπαιδεύτηκαν στη Σαχάτζα Γιόγκα από εκπαιδευμένους Γιόγκις. Για κάθε έναν ασθενή κρατήθηκε λεπτομερές ιστορικό (γαλακτικό οξύ αίματος, εγκεφαλογράφημα, γαλβανική αντίσταση δέρματος, θερμοκρασία σώματος, στοιχεία από την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις).

Την ομάδα Β αποτελούσαν 10 γυναίκες ηλικίας 38-45 χρονών υποφέρουσες από υπέρταση που δεν συμμετείχαν στη Σαχάτζα Γιόγκα, άνηκαν στην ίδια κοινωνικοοικονομική τάξη και ελάμβαναν παρόμοια θεραπευτική αγωγή. Και στις δύο ομάδες η πίεση του αίματος μετρήθηκε δύο φορές την εβδομάδα. Με την ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης βρέθηκε μία στατιστικά σημαντική πτώση της πίεσης των ασθενών της ομάδας Α που έκαναν αντιυπερτασική αγωγή + πρακτική της Σαχάτζα Γιόγκα μία φορά την ημέρα για 20 λεπτά. Η μέση τιμή πίεσης στην ομάδα Α ήταν 16,9/10,9 mm Hg ενώ στο τέλος των 4 εβδομάδων κατέβηκε στο 15,8/10,2 mm Hg. Στο τέλος των 8,12 και 16 εβδομάδων, η μέση τιμή πίεσης αίματος κατέβηκε στο 14,8/9,3, 13,9/8,6 και 13,5/8,3 mm Hg αντίστοιχα. Η ανάγκη για αντιυπερτασικά φάρμακα μειωνόνταν με το χρόνο. Σε 16 εβδομάδες όλοι οι ασθενείς εκτός από έναν μπορούσαν να διατηρούν την πίεση του αίματος σε φυσιολογικά όρια με την πρακτική της Σαχάτζα Γιόγκα για 20 λεπτά την ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί ασθενείς παρατήρησαν ότι όταν παρέλειπαν να κάνουν διαλογισμό η πίεση έδειχνε αυξημένη τιμή. Έτσι αποδείχθηκε ότι δεν πρέπει να γίνεται διακοπή της Σαχάτζα Γιόγκα .

Στην ομάδα Β, οι ασθενείς της οποίας ελάμβαναν μόνον αντιυπερτασικά φάρμακα η μέση τιμή αίματος ήταν 16,4/11,1 mm Hg. Αυτή η τιμή δεν έπεσε στο φυσιολογικό με την αρχική δόση αντιυπερτασικών. Η δόση αυξανόταν από καιρό σε καιρό μέχρι και το διπλάσιο της αρχικής δόσης προκειμένου να ρυθμιστεί η πίεση.

 

Σημαντικές πληροφορίες

Γιόγκα σημαίνει:

Η πραγματική έννοια της Γιόγκα είναι η ένωση του πνεύματός μας με τη θεϊκή δύναμη.
  Δεν είναι μόνο η άσκηση

Δωρεάν μαθήματα:

  Τα μαθήματα είναι δωρεάν καθώς , όπως αναφέρει η Σρι Μάτατζι, η ιδρύτρια της Σαχάτζα Γιόγκα:

"Η πνευματικότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να αγοραστεί ή να εμπορευτεί, είναι κάτι που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο και είναι δικαίωμά του να την κατακτήσει".

Ο διαλογισμός:

Ο διαλογισμός  Sahaja είναι μοναδικός. Δεν είναι άσκηση. Είναι εύκολο να μάθει και λειτουργεί γρήγορα. 5-10 λεπτά την ημέρα διαλογισμού Sahaja Yoga φέρνει αποτελέσματα.